Onze Diensten:

 

- Historische Tracking

 

Door data te verzamelen over een langere periode is het mogelijk om een historische collectie op te bouwen die inzichten kan geven over patronen van doelwitten. Zo is op deze manier mogelijk om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in reisbewegingen naar en van het werk, van en naar de sportclub en meer. Afwijkingen in het patroon kunnen zullen zo snel te zien zijn, die mogelijk kunnen duiden op afwijkend gedrag. Dit geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in onopgeloste zaken en kan een afwijkend patroon dat mogelijk strafbaar is historisch plaatsen en in het juiste perspectief plaatsen.

Alle activiteiten van een doelwit zijn op deze manier historisch inzichtelijk te maken en traceerbaar naar Naam, Adres, Woonplaats (NAW).

Een voorbeeld: In de Verenigde Staten heeft een groep onderzoekers gekeken naar stem fraude in bepaalde steden. Door historische datacollecties uit te pluizen konden ze individuen identificeren en precies aangeven waar en wanneer ze fraude pleegden. Ook was het mogelijk om aan te geven waar illegale stemmen werden opgehaald en in welke stembus geplaatst.

Wilt u weten wie en wat uw potentieel doelwit deed op een specifiek tijdstip in de afgelopen 2-3 jaar, dat is mogelijk. In uitzonderlijke gevallen is het zelfs mogelijk om ver terug te kijken.

 

- Near-Realtime Tracking

 

Mobiele telefoons, tablets en ook laptops / Desktop Pc's kunnen ‘near-realtime’ worden gevolgd. Dit maakt het mogelijk om een apparaat en dus ook degene die het bij zich draagt 24/7 te volgen. De plaatsbepaling kan tot op 5 meter nauwkeurig worden vastgesteld. Samen met een selectie van andere beschikbare gegevens op sociale media en OSINT (Opensource Intelligence) is het zo mogelijk om deze apparaten die anoniem worden aangeleverd vanwege de privacy data wet in Europa te identificeren en te de-anonimiseren.

Met deze informatie is het mogelijk om iemand te volgen vanaf de laatste bekende locaties. Als iemand wordt vermist kan de informatie die wordt afgegeven door het apparaat vanaf de vermissing worden gevolgd en kan mogelijk een doorbraak worden bereikt en meer informatie worden verkregen, ook door de informatie te correleren met andere (onbekende) apparaten die in de directe omgeving van het doelwit zijn.

De informatie die beschikbaar is maakt het mogelijk om andere personen te identificeren waarmee het doelwit in contact komt. Dat kan op een terras zijn maar ook in een appartement, flatgebouw of huis. Zelfs als een doelwit zich beweegt in een auto is het zelfs mogelijk om door middel van de beweging vast te stellen hoe snel iemand rijdt, of juist op welke hoogte de persoon bevindt.

 

- Email Tracking

 

Het is mogelijk om een door een cliënt opgegeven email te identificeren en van het doelwit aan wie die email is gekoppeld een overzicht van de activiteiten te krijgen. Op deze manier is mogelijk om locaties, gebruikte apparaten, type apparaten en IP-Adressen inzichtelijk te maken. Het is zelfs mogelijk om het geslacht vast te stellen van degene die het apparaat gebruikt. Ook de locatie van de persoon is vast te stellen met een nauwkeurigheid van ongeveer vijf meter.

 

- App Monitoring:

 

Door een diepgaande analyse te maken van in-app gebruik tijdens actief gebruik door een doelwit van haar/zijn telefoon of tablet is het mogelijk om meer kennis te vergaren over het doelwit. Waar het is doelwit in geïnteresseerd in het moment, wat schaft het doelwit aan etc. Het geeft inzicht in ‘intenties & capabiliteit’ van het doelwit. Naast open en sluittijden, updates, in-app zoekopdrachten, zie je ook wanneer iemand een app installeert of verwijderd. Door deze informatie te combineren is mogelijk of een doelwit gebruikt maakt van een ‘beveiligde app’ als Signal.

 

- Internet Gedragingen monitoring:

 

De internetactiviteiten van een specifieke gebruiker zijn te volgen en te monitoren. De individuele zoektermen en bezochte websites vanaf desktopcomputers, laptops maar ook tablets en telefoons zijn te volgen en kunnen inzichten verschaffen over de interesses van het doelwit.  Het is mogelijk een differentiatie aan te brengen wat het doelwit doet op welk apparaat. Dat kan essentieel zijn voor het begrip van de activiteiten van een doelwit. Als een doelwit activiteiten ontwikkelt op een apparaat die 180% tegenovergesteld zijn van zijn activiteiten op een ander apparaat is dat belangrijk om te weten. Het is ook belangrijk om te weten of een doelwit gebruik maakt van verschillende apparaten. Het valt buiten het normbeeld als een doelwit altijd alles op Apple apparaten doet en een Android apparaat begint te gebruiken, een indicatie dat er iets aan de hand kan zijn.

 

- Humint Oplossingen:

 

We hebben de mogelijkheid tot het activeren van een veld-netwerk van personen in crisis omgevingen waaronder Iraq en Syrië voor het verzamelen van unieke informatie geheel op verzoek van client. Email of Bel voor meer informatie.

- PAC – Persoon Achtergrond Check:

een uitgebreide zoektocht in vele verschillende online bronnen, verkrijg een overzicht van een persoon en zijn of haar online activiteiten. Ook doen we een check in onze uitgebreide bronnen en informatie collecties welke niet meer online beschikbaar zijn.

 

- Conflict omgeving Monitoring (OSINT):

 

Log1c-IT kan gebieden rondom de wereld monitoren waar conflicten zijn ontstaan en daarbij informatie vergaren over verschillende onderwerpen bij het conflict. Zo is het mogelijk om vliegtuig data te monitoren, organisaties & individuelen welke van interesse zijn voor de client. Onze service bevat situationele updates.

 

- RFD – Request For Data:

Wij kunnen data verkrijgen uit gebieden van interesse met een focus op het midden oosten, waaronder Syrië, Iran, Iraq. Vraag naar de mogelijkheden als uw land van interesse niet is genoemd.